De naam CNS Zomerland ontstond bij de samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school in 1985. Zomerland is de eerst bekende naam die aan het grondgebied van Stellendam verbonden is. De naam ‘Zomerland’ werd in het begin van de 13de eeuw gegeven aan een eiland dat lag tussen Westvoorne (Goeree) en Zuidvoorne (Flakkee). Op dit eiland is in de 16de eeuw door aanslibbing en door menselijke invloeden het grondgebied van Stellendam ontstaan. Tussen 1750 en 1780 is door aanleg van de Statendam en een aantal inpolderingen dit eiland binnendijkse grond geworden. In 1780 is daar de eerste nederzetting gesticht waaruit het dorp Stellendam is ontstaan. Op 2 september 1908 werd de oorspronkelijke school in Stellendam geopend. Dit jaar bestaat de school dus 115 jaar!