Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van de Parro-app om u op de hoogte te houden van het wel en wee in de groep. U bent lid van de groep van uw kind(eren). 

In de app van Parro vindt u voornamelijk informatie specifiek voor de groep. Daarnaast sturen we tekstberichten voor de hele school. 

Naast de app ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief. Daarin staat meer algemene informatie.

Drie keer per jaar organiseren wij een 10-minuten gesprek voor de ouders. Deze 'voortgangs'gesprekken in november, februari en juli zijn gericht op de vorderingen van ieder kind. Aan het begin van het jaar houdt de leerkracht een startgesprek met de ouders.