Anti-pestcoördinator

Binnen de school hebben we een anti-pestprotocol opgesteld. Het anti-pestprotocol maakt onderdeel van ons gedragsprotocol waarin gedragsregels en afspraken zichtbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Als er ongewenste situaties voordoen, kunnen we elkaar op die regels en afspraken aanspreken.

De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt voor alles wat met ‘pesten’ te maken heeft. Margriet Breederland is de coördinator op onze school. Zowel leerlingen, als ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen een beroep op haar doen. Zij zal het pestprobleem met alle betrokkenen in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. Zij is tijdens dat hele proces het aanspreekpunt. Als er vragen zijn, stel deze gerust: m.breederland@cnszomerland.nl (aanwezig op maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen om de week)

Vertrouwenspersoon intern en extern

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Eveline van Vossen is intern vertrouwenspersoon op onze school. Zij is dit voor collega’s, leerlingen en ouders. Het gaat dan om maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in een schoolsituatie. Contactgegevens intern vertrouwenspersoon: e.vanvossen@cnszomerland.nl

Naast een intern vertrouwenspersoon heeft scholengroep Kindwijs ook een externvertrouwenspersoon toegewezen gekregen.U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht. Verder wijzen we voor de klachtenprocedure naar de schoolgids elders op de site. 

Naam extern vertrouwenspersoon: Marjon Duits, werkzaam bij Perspectief. Contactgegevens: 06 – 24 33 24 79  of via e-mail: marjonduits@perspectief.eu