Negen leerkrachten werken op onze school parttime in een combinatiegroep. Dit leerkrachtenteam wordt ondersteund door een intern begeleider en een leerkrachtondersteuner/ Remedial Teacher.

Het onderwijs wordt verzorgd door een stabiel en enthousiast team van leerkrachten dat lesgeeft vanuit een hoge betrokkenheid bij het welbevinden van onze leerlingen. Het leerkrachtenteam is verbonden met elkaar in het geloof. We willen dit zichtbaar maken in ons handelen.

Het leerkrachtenteam ervaart veel onderling vertrouwen. We helpen elkaar, vertrouwen op elkaars kwaliteiten en durven ons kwetsbaar op te stellen. Samenwerking zien we als sleutel tot succesvolle schoolontwikkeling!

De personeelstevredenheidspeiling van okt.2020 maakt dit tevens zichtbaar. (zie hieronder)

Naast deze lesgevende taken verricht Jacqueline een aantal uur administratief werk en Mariska conciërgetaken. Drie dagen in de week is de schoolleider aanwezig.

Vrijwel alle personeelsleden wonen in de dorpskernen van de prachtige gemeente Goeree-Overflakkee.

In schooljaar 2020-2021 hebben we deze indeling:

groep 1-2:    juf Mirjam en juf Margriet

groep 3-4:    juf Maud en juf Janneke

groep 5-6:    juf Erika, juf Jacqueline en juf Eveline

groep 7-8:    juf Drieneke en juf Josée