CNS Zomerland is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Samen met alle andere basisscholen van ons eiland werken we samen in het Samenwerkingsverband aan een dekkend aanbod van Passend Onderwijs voor elke leerling van het eiland. 

Passend Onderwijs wil zeggen dat we het onderwijs verzorgen dat bij ieder kind past, wat elk kind tegemoet komt. Kinderen leren op verschillende manieren waar we de het aanbod van leerstof op willen aanpassen en laten aansluiten. 

Indien het niveau van de leerling onvoldoende blijft aansluiten bij de normgroep, wordt er binnen de groep gewerkt volgens een eigen leerlijn. De betreffende leerling krijgt instructie op zijn niveau van de groepsleerkracht. Soms moeten we op zoek naar passende alternatieven om de aangepaste doelen voor individuele leerlingen te bereiken. Van de leerlingen die volgens een eigen leerlijn werken, is er een ontwikkelingsperspectief vastgesteld volgens het protocol 'eigen leerlijn'. Wij streven ernaar dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool tenminste de minimumdoelen hebben bereikt. In de praktijk is dat heel globaal gesteld het niveau eind groep 6 (vakterm: referentieniveau 1F).

Als de school denkt, in samenspraak met ouders, dat een kind aangewezen is op Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO), dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Een kind kan alleen naar het SBO of SO als het zo’n toelaatbaarheidsverklaring heeft. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van het samenwerkingsverband. 

Hieronder vindt u de (school)ondersteuningsprofielen. Ook stelt het kernteam zich aan u voor.