Goed onderwijs zien we als een breed aanbod waarin leerlingen zich vaardig, aardig en waardig ontwikkelen. 

Zo zien we het als onze kernopdracht om leerlingen voldoende relevante en zinvolle kennis en vaardigheden mee te geven. Daarnaast helpen we iedere leerling bij de vorming van zijn/haar persoonlijkheid en leren we leerlingen om op een waardige manier om te gaan met anderen en op een verantwoorde manier bij te dragen aan de maatschappij.

Door onze positief, pedagogische insteek behalen leerlingen goede resultaten en ontwikkelen zij sociale-, creatieve- en emotionele competenties.

Door op een professionele wijze samen te werken met ouders, leerlingen en elkaar werken we voortdurend aan het versterken van onze onderwijskwaliteit.

Ons leerkrachtenteam maakt de basiswaarden vertrouwen, verbondenheid, enthousiasme, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, respect, samenwerken en gezelligheid zichtbaar in de school.

Door vanuit onze gezamenlijke kernwaarden te werken, voelen we ons prettig en betrokken bij de school en geven we onze leerlingen tevens belangrijke waarden mee voor hun toekomst.

Daarom luidt het motto van CNS Zomerland:

CNS Zomerland is een Kanjerschool. Door de kanjerlessen vanaf groep 1 stimuleren we sociaal vaardig gedrag en voorkomen of verminderen we sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. 

Als school op SEEF laten we zien dat we verkeerseducatie belangrijk vinden. Samen met onze verkeersdocent, verkeersouder en de gemeente helpen we leerlingen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer.