Alle Kindwijsscholen delen het ontdeklab ExperiGO, waar kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met bijvoorbeeld computional thinking. Ook leren we creatief omgaan met verschillende media en passen dit toe in de praktijk. 

Leerlingen volgen in hun schoolloopbaan de drie leerlijnen programmeren, multimedia en ontwerpend leren. 

Bezoekadres ExperiGO:
Melkweg 75
3255 TE Oude Tonge
T: 0187-642011
M: c.koote@kindwijs.org

 

________________________________________

Ook voor onze hoogbegaafde leerlingen heeft Kindwijs de ambitie om passend onderwijs te verzorgen. Net als alle Kindwijsscholen bieden we op CNS Zomerland basisondersteuning aan onze meer-en hoogbegaafde leerlingen. Naast de scholing die het team volgt, helpen juf Drieneke en juf Thirza (als gecertificeerde talentbegeleiders) ons om deze vorm van passend onderwijs effectief vorm te geven. 

Voor enkele leerlingen is het nodig om buiten de eigen school met gelijkgestemden samen te komen. Hiervoor heeft Kindwijs een gezamenlijke voorziening gecreëerd, die de Verrekijker heet. In deze extra voorziening realiseren we, gedurende één semester van tenminste 15 weken, aandacht en ondersteuning voor de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Vanaf januari 2021 kent de Verrekijker een midden-en bovenbouwgroep, die één keer per week samenkomen. Tijdens het semester voeren zij verrijkingsopdrachten uit en leren zij een scala aan specifieke vaardigheden om mogelijke hiaten in ontwikkeling op te vangen.

Het doel is dat de hoogbegaafde leerling, na afloop van het semester, met een goed gevulde 'gereedschapskist, zich verder ontwikkelt op de eigen school.