Inmiddels beschikken de Kindwijsscholen over een ontdeklab in Oude-Tonge én één in Stellendam. In ons ontdeklab ExperiGO gaan kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met bijvoorbeeld computional thinking en 3D-printen. Ook leren we creatief omgaan met verschillende media en passen dit toe in de praktijk. 

Leerlingen volgen tijdens hun schoolloopbaan de drie leerlijnen programmeren, multimedia en ontwerpend leren. 

 

Ook voor onze hoogbegaafde leerlingen heeft Kindwijs de ambitie om passend onderwijs te verzorgen. Net als alle Kindwijsscholen bieden we op CNS Zomerland basisondersteuning aan onze meer-en hoogbegaafde leerlingen. Naast de scholing die het team volgt, helpt juf Drieneke ons om deze vorm van passend onderwijs effectief vorm te geven. 

Voor enkele leerlingen is het nodig om buiten de eigen school met gelijkgestemden samen te komen. Hiervoor heeft Kindwijs een gezamenlijke voorziening gecreëerd, die de Verrekijker heet. In deze extra voorziening realiseren we, gedurende één semester van ongeveer 14 weken, aandacht en ondersteuning voor de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De Verrekijker kent een midden-en/of bovenbouwgroep, die één keer per week samenkomen. Tijdens het semester voeren zij verrijkingsopdrachten uit en leren zij een scala aan specifieke vaardigheden om mogelijke hiaten in ontwikkeling op te vangen.

Het doel is dat de hoogbegaafde leerling, na afloop van het semester, met een goed gevulde 'gereedschapskist, zich verder ontwikkelt op de eigen school.

Uitleg over de Verrekijker

 

Beide Kindwijsscholen in Stellendam delen een BSO op locatie CNS Zomerland. Deze BSO van KidzEiland is open op maandag, dinsdag en donderdag.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij juf Tessa.