Vertrouwenspersoon intern en extern

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Eveline van Vossen is intern vertrouwenspersoon op onze school. Zij is dit voor collega’s, leerlingen en ouders. Het gaat dan om maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, onpedagogisch of oncollegiaal handelen in een schoolsituatie. Contactgegevens intern vertrouwenspersoon: e.vanvossen@cnszomerland.nl (aanwezig op donderdag en vrijdag)

Naast een intern vertrouwenspersoon heeft scholengroep Kindwijs ook een extern vertrouwenspersoon toegewezen gekregen. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht. Verder wijzen we voor de klachtenprocedure naar de schoolgids elders op de site. 

Naam extern vertrouwenspersoon: Marjon Duits, werkzaam bij Perspectief.

Contactgegevens: 06 - 24 33 24 79  of marjonduits@perspectief.eu